Аспірантура

На кафедрі систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці функціонує аспірантура зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Кафедра має висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу, тобто є всі умови для забезпечення висококваліфікованої підготовки докторів філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія».

Закінчили навчання в аспірантурі:

Оробчук Богдан Ярославович – навчався у 2002-2005 роках.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Євтух Петро Сильвестрович.

Тема дослідження: «Математична модель руйнування еритроцитів у системі прогнозування медикаментозної алергії організму людини».

 

Карпінський Володимир Миколайович – навчався у 2009-2011 роках.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Євтух Петро Сильвестрович.

Тема дослідження: «Методи та апаратно-програмні засоби моделювання відбору інформації в безпровідних мережах давачів систем електропостачання».

 

Бабюк Сергій Миколайович – навчався у 2009-2011 роках.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Євтух Петро Сильвестрович.

Тема дослідження: «Удосконалення математичних моделей оцінок параметрів налаштування джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням».

 

Липницький Володимир Володимирович – навчався у 2009-2011 роках.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Євтух Петро Сильвестрович.

Тема дослідження: «Математична модель високоефективної біоенергетичної установки для автономного енергозабезпечення сільськогосподарського підприємства».

 

Концограда Тетяна Анатоліївна – навчалася у 2011-2014 роках.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Євтух Петро Сильвестрович.

Тема дослідження: «Оптимізація режимів несиметрії ліній електропостачання освітлювальних мереж міст».

 

Бохняк Ярослав Євгенович – навчався у 2012-2015 роках.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Євтух Петро Сильвестрович.

Тема дослідження: «Зниження втрат електроенергії при несиметричних режимах електричних мереж».

 

Михайлов Олександр Володимирович – навчався у 2012-2015 роках.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Євтух Петро Сильвестрович.
Тема дослідження: «Підвищення надійності і доаварійне виявлення прихованих дефектів у кабельних лініях електропостачання».

 

Вакуленко Олександр Олексійович – здобувач з 2009 року по теперішній час.
Науковий керівник: д.т.н., проф. Євтух Петро Сильвестрович.

Тема дослідження: «Моделювання динаміки руйнування ізоляції емальованих проводів виткових елементів електротехнічних пристроїв».

 

Для вступу в аспірантуру звертайтесь у відділ аспірантури:

Адреса: м. Тернопіль, вул. Руська 56, корпус 1, каб. 100. Телефон: 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер 1100.

Веб-сайт: asp.tntu.edu.ua.
Е-mail: aspiranttu@gmail.com.
Е-mail: vid_asp@tu.edu.te.ua.

Published on:   10.12.2017