Навчальні плани

  1. Навчальний план підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" - 1 курс, денна форма навчання
  2. Навчальний план підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" - 1 курс, заочна форма навчання
  3. Навчальний план підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" - скорочений термін навчання, денна форма навчання
  4. Навчальний план підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" - скорочений термін навчання, заочна форма навчання
  5. Навчальний план підготовки фахівців освітнього ступеня "магістр" - 5 курс, денна форма навчання
  6. Навчальний план підготовки фахівців освітнього ступеня "магістр" - 5 курс, заочна форма навчання
  7. Пояснювальна записка до навчального плану магістра
 
 

Published on:   09.01.2018