Освітні програми

 Освітня програма підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр"
 Освітня програма підготовки фахівців освітнього ступеня "магістр"
 
 

Published on:   22.05.2017