Персонал кафедри

Євтух Петро Сильвестрович

Завідувач кафедрою, доктор технічних наук, професор, академік Академії соціального управління

Закінчив факультет автоматики Львівського політехнічного інституту у 1969 році, інженер-електрик за спеціальністю“Автоматика і телемеханіка”.
Автор понад 100 наукових праць і винаходів. Лауреат премії Президії АН України за розробку апаратури оборонногопризначення.
Член вченої ради ТНТУ по захисту дисертацій зі спеціальностей 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальніметоди” та 05.09.07 “Світлотехніка та джерела світла”.
Заступник директора “Центру з маркетингу та інтелектульної власності в енергетиці”.
Займається підготовкою аспірантів.

http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/je/jevtuh-petro-sylvestrovych/

Викладає дисципліни:
Діагностика стану та надійність електротехнічних систем електроспоживання
Стійкість конструкцій ізоляції та енергоефективність систем електропостачання
Релейний захист систем електропостачання промислових і комунальних об'єктів

 

Бабюк Сергій Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент,  заступник завідувача кафедрою

У 2008 р. закінчив ТДТУ ім. І. Пулюя, за спеціальністю “Електротехнічні системи електроспоживання”. Магістр електротехнічних систем електроспоживання, бакалавр комп’ютерних наук.
У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію.
На кафедрі працює з 2007 року.
Має більше 20 наукових праць, брав участь у міжнародних конференціях.

http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/b/babjuk-serhij-mykolajovych/

Викладає дисципліни:
“Нормативно-правова база енерговикористання”
"Монтаж, експлуатація і ремонт систем електроспоживання"

 

 

Сисак Іван Михайлович

Кандидат технічних наук, доцент, заступник декана ФПТ

У 2007 році закінчив ТДТУ імені Івана Пулюя, за спеціальністю 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”. Здобув кваліфікацію інженера-електрика. Паралельно здобув кваліфікацію бакалавра камп'ютерних наук.
На кафедрі працює з 2007 року.
Має 29 наукових праць, з них 10 статей у фахових виданнях України та Польщі. Брав участь у 19-ти міжнародних та наукових конференціях.

В 2013 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла". 

http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/sysak-ivan-myhajlovych/

 Викладає дисципліни:
“Електричні системи та мережі”
“Електропостачання промислових і муніципальних об'єктів”.

 

Буняк Олег Андронікович

Кандидат технічних наук, доцент

У 1989 році закінчив Львівський ордена Леніна політехнічний інститут імені Ленінського комсомолу за спеціальністю інженер-системотехнік по ЕОМ.
У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складуречовин.
Має більше 30 наукових праць, 2 патенти України на винахід.

http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/b/bunjak-oleh-andronykovych/

Викладає дисципліни:
Електричні машини
Математичні задачі електроенергетики

 

Оробчук Богдан Ярославович

Кандидат технічних наук, доцент

В 1985 році закінчив Вінницький політехнічний технікум. Кваліфікація інженер-електрик.
В 1995 році закінчив Тернопільський державний приладобудівний інститут. В 1998 році закінчив аспірантуру, у 2005 році захистив кандидатську дисертацію.
Опубліковано 40 наукових праць, отримано 1 патент, участь у 9-ти міжнародних конференціях.

http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/o/orobchuk-bohdan-jaroslavovych/ 

Викладає дисципліни:
“Прикладне програмне забезпечення в електроенергетиці”
“Енергетичні установки”
“Комп'ютерні технології проектування в енергетиці”
“Системи управління електропостачанням”.

 

Решетник Віктор Якович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент

У 1965 році закінчив Харківський політехнічний інститут, факультет автоматики. Інженер-електрик за спеціальністю “Автоматика і телемеханіка”.
У 1971 р. закінчив аспірантуру на кафедрі технічної кібернетики Харківського інституту радіоелектроніки, а 1972 р. захистив кандидатську дисертацію.
Опублікував 60 наукових праць, має 14 винаходів.

http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/r/reshetnyk-viktor-jakovych/

Викладає дисципліни:
“Основи метрології та електричних вимірювань”
“Основи електроприводу”

 

Вакуленко Олександр Олексійович

Старший викладач

У 1975 році закінчив Львівський державний університет, фізичний факультет за спеціальністю “Радіофізика та електроніка”. Працює на кафедрі з часу її заснування.
Має 1 патент України на винахід та 4 авторських свідоцтва.

http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/v/vakulenko-oleksandr-oleksijovych/

Викладає дисципліни:
"Техніка високих напруг"
"Діагностика стану та надійність електротехнічних систем електроспоживання"
"Стійкість конструкцій ізоляції та енергоефективність систем електропостачання"

 

Оліярник Петро Миколайович

Старший викладач

У 1989 році закінчив Львівський ордена Леніна політехнічний інститут імені Ленінського комсомолу за спеціальністю “інформаційно-вимірювальна техніка”.
1970-2007 р. працював на Тернопільському фарфоровому  заводі на посадах: начальник відділу КВПіА; головним енергетиком; головним інженером.
Працює на кафедрі з 2008 року.

http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/o/olijarnyk-petro-mykolajovych/

Викладає дисципліни:
“Електрична частина станцій та підстанцій”
“Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем”

 

Концограда Тетяна Анатоліївна

Асистент

У 2011 році закінчила ТНТУ імені Івана Пулюя, за спеціальністю 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання". Отримала кваліфікацію магістр електротехніки.
В 2014 закінчила аспірантуру за спеціальністю 05.13.05 "Комп’ютерні системи та компоненти".

http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/k/kyslycja-tetjana-anatolijivna/

Викладає дисципліни:
“Основи електроприводу”
“Електричні системи і мережі”

 

 

 

 

Левицький Андрій Михайлович

Інженер

У 2011 році закінчив Тернопільський національний технічний університет за спеціальністю "Світлотехніка і джерела світла" та здобув кваліфікацію інженера-електрика.
В університеті працює з 2002 року. На кафедрі працює з 2011 р.

 

 

 

Бендерська Ірина Ігорівна

Лаборант

У 2003 році закінчила ТДТУ імені Івана Пулюя, за спеціальністю "Менеджмент підприємницької діяльності".
Закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".
На кафедрі працює з 2007 року.

 
 

Published on:   10.12.2017