Міжнародна співпраця

З 1999 року кафедра систем електроспоживання та комп’ютерних технологій у лектроенергетиці у складі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя стала повним членом Європейської Асоціації Університетів – організації, що об’єднує понад 600 університетів
Європи та національних асоціацій ректорів з 43 країн і є основним представницьким органом вищих навчальних закладів в Європі.

Європейська Асоціація Університетів є консультативним членом Групи супроводу Конференції Міністрів освіти країн Європи, чергова зустріч якої відбулася у 2007 році у Лондоні (Великобританія). Університет бере активну участь у вирішенні одного з головних завдань Асоціації – створення європейського простору вищої освіти, в якому студенти, викладачі, науковці зможуть реалізувати власні наміри та ідеї на основі загальноприйнятих європейських
освітніх норм.

Кафедра систем електроспоживання та комп’ютерних технологій у
електроенергетиці підтримує міжнародні зв’язки згідно укладених договорів
про співпрацю:

  1. Таллінський технологічний університет (Естонія) – організація спільних навчальних програм, участь у спільних освітніх та науково-дослідних проектах, обмін професорами, дослідниками та досвідом (стажування аспіранта кафедри. Липницького В.В. (2011-2012р.р.) на кафедрі автоматизованого електроприводу).
  2. Факультет електротехніки та комп’ютерних наук Університету. Каліфорнії (США) – спільні освітні та науково-дослідні проекти, обмін науково-педагогічними працівниками, навчання студентів, обмін досвідом роботи та інформацією з питань навчання.
  3. Підприємство “Устронянка” (м. Устрон, Польща) – організація та проведення практики студентів.
  4. Центральна Школа Електроніки (Франція) – обмін студентами з метою інтернаціоналізації навчальних планів.
  5. Державний університет Люблінська політехніка (ДУЛП) (факультет електротехніки) – навчання за подвійними дипломами за освітнім ступенем «магістр» на спеціальність 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Published on:   10.12.2017