Наукова робота кафедри

Головний науковий напрямок кафедри системи електроспоживання та
комп’ютерних технологій в електроенергетиці – математичні моделі процесів
та сигналів у електроенергетиці.
За науковим напрямом досліджень успішно виконані держбюджетні
теми:

  1. «Підвищення точності оцінювання режимів високовольтних мереж методом комп’ютерних технологій».
  2. «Виявлення та облік прихованого відбору електроенергії у високовольтних мережах електропостачання методами комп’ютерних технологій». В процесі виконання теми створена конкурентоспроможна методика визначення балансів електроенергії у електричних мережах, виявлення прихованих витрат електроенергії, підвищення надійності електропостачання.
  3.  «Виявлення та облік прихованого відбору теплової енергії та води у енергомережах методами комп’ютерних технологій».

За матеріалами досліджень захищено дисертаційні роботи щодо
присвоєння наукового ступеня кандидата наук під керівництвом д.т.н.,
професора Євтуха П.С.:

  1. Карпінський Володимир Миколайович: спеціальність: 01.05.02 –математичне моделювання та обчислювальні методи на тему: „Методи та апаратно-програмні засоби моделювання відбору інформації в без провідних мережах здавачів системи електропостачання”.
  2. Бабюк Сергій Миколайович: спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи на тему: „Удосконалення математичних моделей оцінок параметрів налаштування джерел сигналів енергетичних систем за навантаженням”.

На базі кафедри системи електроспоживання та комп’ютерних
технологій в електроенергетиці та кафедри “Програмне забезпечення ЕОМ”
Національного університету “Львівська політехніка” сформувалась наукова
школа «Математичні моделі процесів та сигналів у електроенергетиці».

Школа об’єднує 10 докторів технічних наук та 12 кандидатів технічних наук.
В якості наукового доробку цієї школи зі сторони кафедри систем
електроспоживання та комп’ютерних технологій у електроенергетиці
розроблена комп’ютерна система для прогнозування негативного впливу
температурних перепадів на характеристики ізоляції систем
електроспоживання, яка успішно впроваджується в практику.

Спільно із Товариством з обмеженою відповідальністю «Тернопільське
конструкторське бюро радіозв’язку «Стріла» співробітники кафедри систем
електроспоживання та комп’ютерних технологій у електроенергетиці
здійснюють розробку систем дистанційного керування енергооб’єктами за
допомогою радіоканалу та сучасних систем зв’язку. Результати розробок
представлялися на вітчизняних та зарубіжних конференціях.

Кафедра систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в
електроенергетиці готовить аспірантів за трьома спеціальностями: 01.05.02 –
математичне моделювання та обчислювальні методи; 05.13.05 – комп’ютерні
системи та компоненти; 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла.
Згідно рейтингових показників наукової роботи співробітниками
кафедри систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в
електроенергетиці з 2012 року 39 бібліографічних посилань, 3 – h-посилання.

Published on:   10.12.2017

Наукові конференції