Кафедра

БуклетУкраїна належить до держав з високим рівнем енергоспоживання. Зважаючи на потреби енергоринку в 2003 році створена кафедра «Систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці» на базі Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. При активній підтримці керівництва університету в 2004 році була проведена робота та отримана ліцензія щодо випуску фахівців спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання».

Під керівництвом д.т.н., професора, лауреата премії НАН України Євтуха Петра Сильвестровича в 2005 році був проведений перший випуск спеціалістів.

Кафедра розміщена в корпусі №7 університету, де, при залученні значних коштів були сформовані лабораторії з електропостачання, електричних машин та електроприводу, автоматики та релейного захисту систем електропостачання, телеметрії та дистанційного керування, діагностування та надійності систем електроспоживання, техніки високих напруг.

Системи електропостачання промислових підприємств та об’єктів господарювання вимагають вирішення складних техніко-економічних питань на етапах проектування, спорудження та реконструкції. Для успішного їх розв’язання необхідно володіння сучасними методами та засобами обробки та захисту інформації, тобто спеціалізованими пакетами прикладних програм і необхідно застосовувати для проектування, експлуатації, прогнозування стану електроенергетичних об’єктів та керування електропостачальними системами з забезпеченням надійності інформації. За час існування кафедри викладачами створена потужна комп’ютерна база для впровадження в навчальний процес новітніх технологій.

Співробітники кафедри були залучені для дослідження та розробки методів та апаратно-програмних засобів моделювання відбору інформації в безпровідникових мережах давачів систем електропостачання.

У 2009 році колектив кафедри був залучений до участі у вирішенні проблеми виявлення та обліку прихованого відбору електроенергії у високовольтних мережах електропостачання. В процесі роботи була створена конкурентоспроможна методика визначення балансів електроенергії в електричних мережах, виявлення прихованих втрат електроенергії. Дослідження та розробка склали зміст двох кандидатських дисертацій.

На кафедрі ведеться робота з питань динаміки руйнування ізоляції обмоткових елементів електричних апаратів.

Результатом наполегливої праці викладачів кафедри та студентів при допомозі ТзОВ “Тернопільське конструкторське бюро радіозв’язку “Стріла” стало можливим запустити в роботу лабораторію телеметрії та оперативно-диспетчерського керування об’єктами розподілу електроенергії.

Сьогодні кафедра «Систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці» входить до складу факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, є основним підрозділом у галузі електроенергетики за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Published on:   22.05.2017

Наукові конференції