Навчальні лабораторії кафедри

K7-307 Лабораторія електричних вимірювань

Навчальна дисципліна:
Основи метрології та електричних вимірювань
Вимірювання та керування в системах електропостачання та електроспоживання

Кількість посадочних місць - 12

K7-308 Комп’ютерний клас

Навчальна дисципліна:
Прикладне програмне забезпечення в електроенергетиці
Енергетичні установки
Математичні задачі електроенергетики
Комп'ютерні технології проектування в енергетиці

Кількість посадочних місць - 12

K7-309(б) Лабораторія телеметрії та дистанційного керування енергооб’єктами

Навчальна дисципліна:
Системи управління електропостачанням

Кількість посадочних місць - 12

K7-310 Лекційна аудиторія

Кількість посадочних місць – 30

K7-311 Лабораторія автоматики систем електроспоживання

Навчальна дисципліна:
Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
Релейний захист систем електропостачання промислових і комунальних об'єктів
Електрична частина станцій та підстанцій

Кількість посадочних місць - 12

Лабораторні роботи по дисциліні "Електрична частина станцій та підстанцій"

 

K7-312 Лабораторія діагностування та надійності систем

Навчальна дисципліна:
Діагностика стану та надійність електротехнічних систем електроспоживання

Кількість посадочних місць - 12

 

K7-600 Лабораторія електричних систем та мереж

Навчальна дисципліна:
Електричні системи та мережі

Кількість посадочних місць - 12

K7-602 Лабораторія автоматизованого електроприводу та електричних машин

Навчальна дисципліна:
Електричні машини
Основи електроприводу

Кількість посадочних місць - 12

K7-603 Лабораторія дослідження характеристик ізоляційних матеріалів у системах електроспоживання

Навчальна дисципліна:
Стійкість конструкцій ізоляції та енергоефективність систем електропостачання

Кількість посадочних місць - 12

K7-604 Високовольтна лабораторія

Навчальна дисципліна:
Техніка високих напруг

Кількість посадочних місць - 8

K7-704 Лабораторія електропостачання промислових та муніципальних об’єктів

Навчальна дисципліна:
Електропостачання промислових і муніципальних об'єктів

Кількість посадочних місць – 12

Published on:   10.12.2017